تغذیه درایو 611 زیمنس

تنتاش

تنتاش با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنلی مجرب آماده ارائه خدمات می باشد.

تغذیه 611 زیمنس

این تغذیه از قسمت قدرت دچار مشکل گشته بود . با توجه به شکل زیر IGBT یکی از فاز ها سوخته می باشد. علاوه بر ماژول قدرت، بخش تحریک دچار مشکل شده بود.

تعمیر تغذیه 611 زیمنس در شرکت تنتاش
ماژول igbt

موارد متعددی باعث سوختن ماژول ها ی قدرت می شوند. به طور کلی دو عامل کلی باعث بروز این اتفاق می شوند

عوامل بیرونی

افزایش و کاهش ولتاژ ورودی

یکی از عواملی که باعث سوختن ماژول های قدرت می شود ولتاژ ورودی به تغذیه می باشد. زمانی که ولتاژ شبکه و یا استابلایزر در حد نرمال نباشد این اتفاق رخ می دهد. کاهش ولتاژ ورودی باعث می شود که ولتاژ DC link کاهش یابد. در این حالت تغذیه مجبور است با ولتاژ کمتر خروجی را ثابت نگه دارد. این شرایط ممکن است فشار زیادی به تغذیه وارد کند. بنابراین کاهش ولتاژ ورودی باعث سوختن تغذیه می شود.

درایو ها

یکی دیگر از عوامل مهم درایو ها می باشد . کوچکترین مشکل در درایو ها باعث سوختن تغذیه می شود. زمانی که درایو بیش از حد جریان بکشد باعث سوختن تغذیه می شود.

مشکل در موتور ها

موتور ها و کابل های موتور به صورت دوره ای باید تست شوند تا از بروز آسیب به درایو و تغذیه جلوگیری شوند.

عوامل درونی

کثیفی و آلودگی برد

در محیط های صنعتی آلودگی های صنعتی بسیاری وجود دارند که باعث آسیب رساندن به تجهیزات صنعتی می شوند. در شکل زیر می بینید که قسمت کنترل تغذیه به علت بخارات آب و صابون بسیار کثیف شده و باعث سوختن برد و قطعات آن می شود

برد کنترل تغذیه 611 زیمنس
برد کنترل تغذیه 611 زیمنس

فرسودگی قطعات

یکی از عوامل مهم فرسودگی قطعات می باشد. قطعاتی همچون خازن و مقاومت و دیود به مرور زمان به علت کار مداوم دچار مشکل شده و به برد اصلی آسیب جدی وارد می کنند.


*